Fakturaköp ger dig större frihet

Som företagare så kan man hamna i en prekär situation gällande den egna likviditeten. Något som inte kommer av att man inte får uppdrag eller att de tjänster man erbjuder saknar efterfrågan. Tvärtom, man får in uppdrag i ett stadig flöde och man har hela tiden olika uppdragsgivare som betalar det pris man kommit överens om.

Det problematiska med detta är att betalningen kommer för sent. Många sätter nämligen sina fakturabetalningar på 30- 60- eller 90 dagar och det är något som kan innebära problem för den som ska ha betalt. För företaget som ska betala är detta system väldigt bra, men det finns negativa aspekter för den som väntar på pengarna. Speciellt för företag som är i uppstarten och som således i och med detta måste få in pengar för att kunna överleva, betala ut löner, köpa in material och verktyg; att vänta 60 dagar på en faktura kan skapa stora bekymmer och göra att man själv halkar efter med sina egna betalningar.

Lösningen är för många att man vänder sig till en tredje part och låter en extern partner genomföra att sälja fakturan. Det hela är enkelt. Ett fakturaköp innebär att du som företagare säljer de fakturor som ännu inte blivit betalda. Då dessa betalas så kommer pengarna in till tredje parten - den som genomfört ditt fakturaköp - och du har i din tur redan erhållit summan från din nya partner. Ett smart upplägg som snabbt ger dig likviditet och som kan göra dig friare sett till att du aldrig behöver oroa dig för att vara utan pengar. Så länge du får i uppdrag så kommer också pengar in på ditt konto. Skillnaden är att A) du för dina pengar redan samma dag och B) summan är lite mindre än vad som står skrivet på den ursprungliga fakturan.

Sälj fakturan - Ränta och avgifter avgörs från fall till fall

Som alla förstår så är ett fakturaköp ingen typ av social inrättning som enbart finns för att hjälpa företag i den situation vi gått igenom. Ett fakturaköp är en ren affärsuppgörelse där man betalar ränta och avgifter till den som köper fakturorna i fråga. Det handlar emellertid inte om att du tappar halva summan eller en väsentlig del av vad du arbetat ihop. Nej, avgift och ränta är något som bedöms från fall till fall - men det handlar aldrig om något ocker; det är viktigt att poängtera.

Istället för att vänta med mössan i hand på att pengarna ska komma in på ditt konto så kan ett fakturaköp göra dig bättre rustad att ta på dig fler jobb och genom detta också bygga upp en bättre verksamhet med högre omsättning. Det går att binda sig för fakturaköp för exempelvis ett år (något som ger lägre ränta) eller bara ta det allteftersom. Skulle du vara i ett stort behov av snabba pengar och samtidigt har obetalda fakturor från kunder - ja, då kan det vara en bra lösning att sälj fakturan.

11 jan 2019